Thursday, February 22, 2018
Tags Bài với thẻ "nhập tịch"

Tag: nhập tịch

Dự luật nhập tịch mới bị bác bỏ, bật “đèn xanh” cho người nhập cư Úc

VIET MAGAZINE - Người nhập cư muốn trở thành công dân Úc đã được đảm bảo quá trình xử lý hồ sơ của họ sẽ...