Thursday, February 22, 2018
Tags Bài với thẻ "khiếu nại việc làm Úc"

Tag: khiếu nại việc làm Úc

Úc: Lao động ngoại quốc có thể khiếu nại việc làm bằng ngôn ngữ khác

VIET MAGAZINE - Những sinh viên quốc tế và người nhập cư tại Úc thường lo ngại về khả năng tiếng Anh khi muốn...