Wednesday, January 17, 2018
Tags Bài với thẻ "du lịch Úc kết hợp làm việc"

Tag: du lịch Úc kết hợp làm việc

Úc nhận thanh niên Việt Nam tới du lịch và làm việc từ 1/7

VIET MAGAZINE - Hàng năm, Úc sẽ cấp tối đa 200 thị thực (visa) cho công dân Việt Nam lưu trú để du lịch...