Wednesday, January 17, 2018
Tags Bài với thẻ "chế tạo"

Tag: chế tạo

Google chế tạo tai nghe có thể thông dịch 40 ngôn ngữ trong thời gian thực

VIET MAGAZINE – Gã khổng lồ công nghệ Google đã đạt thêm một bước tiến mới trong việc thông dịch trong thời gian thực, với...