Việc tìm người: Nhà hàng ở Adelaide tuyển bookkeeper

921

VIET MAGAZINE – Nhà hàng ở Adelaide đang cần tìm một bookkeeper rành tiếng Việt, có kinh nghiệm sử dụng Xero. Trách nhiệm công việc gồm:

  • Tính lương
  • Trả lương qua tài khoản
  • Phân loại hóa đơn tiền mặt và nhập vào Xero
  • Trả tiền cho Quỹ hưu (Superannuation) hàng quý
  • Làm reconciliation (Đối chiếu số dư) cho Work Cover hàng năm
  • Làm reconciliation sổ kế toán hàng quý để kế toán nộp thuế
  • 5-10h một tuần
  • lương thỏa thuận

Để biết thêm chi tiết, liên lạc Cô Tiên theo số: 0422138436

Vietnamese restaurant is looking for a Vietnamese speaking bookkeeper who has experience with using Xero. Their responsibilities will include:

– Pay roll
– Paying accounts
– Sorting out cash receipts & entering it into Xero
– Quarterly Superannuation payments
– Yearly Work Cover reconciliation
– Quarterly renconciliation of book work for submission to accountant to lodge BAS
– 5-10 hours per week
– wage is negotiable

More details please contact Ms Tien at 0422138436

0 BÌNH LUẬN