Tutoring – Nhận dạy kèm

554

GS Đăng Thảo Nguyễn

M.Ed. (Comp), Grad.Dip.Mus., B.ed.

ĐT: 0432933957

Email: thngn17@gmail.com

Nhận dạy – Tutoring:

Maths: Year 5-12 (Specialist, Studies, Methods, Applications), Teaching (in English) following SA School Syllabus

Music: Guitar, Piano, Mandolin, Đàn tranh, độc huyền, Flute, Music Theory – Nhạc lý, Composing – Sáng tác, Harmony-Hòa âm

Beginners to Advanced Level

 

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN